Privacy beleid

Final-sound, Privacy beleid

Privacy beleid: Final-sound vindt de privacy van persoonsgegevens zeer belangrijk. Final-sound draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven en desgewenst relevante informatie omtrent Final-sound. Tevens worden de gegevens van (potentiële) klanten gebruikt voor het opstellen van de offertes en facturen die uiteindelijk in de administratie van final-sound wordt opgenomen. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek om de dienstverlening te optimaliseren. De persoonsgegevens worden in een onderzoek geanonimiseerd, hierdoor zijn de gegevens niet meer herleidbaar tot een individueel persoon. Final-sound zal de gegevens van derden nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen aan derden.

Cookies:

Cookies verzamelen kleine stukjes informatie die nodig zijn voor het juist functioneren van een website deze cookies worden door uw browser opgeslagen op uw computer. De cookies van final-sound zijn veilig. Final-sound gebruikt cookies om de website te optimaliseren en u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies kan je op elk gewenst moment verwijderen of uitschakelen bij de instellingen van je webbrowser.

 

De inhoud van final-sound, privacy beleid kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.